Zahteva za evidenčni list

Kot dodatni varnostni ukrep vas prosimo, da vnesete številko Modre kartice in datum rojstva.
* Vnesite številko vključno z morebitnimi vodilnimi ničlami, npr. 01234
* Vnašaj v obliki dd.mm.llll (npr. 15.08.1998), brez presledkov