Novice

Dvojno članstvo

12.10.2010

Društva - klube in njihove člane ponovno opozarjamo na predvidene postopke v primeru dvojnega članstva v SZS. Le-tega je mogoče urejati na dva načina:

1. prek spletne aplikacije MARS

Društvo - klub, ki ni OO ZUTS in v SZS včlanjuje posameznika s strokovno usposobljenostjo, naj le-temu v spletni aplikaciji MARS izbere OO ZUTS prek katere bo izkazoval svojo strokovno usposobljenost. OO ZUTS nato potrdi članstvo posamezniku v spletni aplikaciji MARS v kolikor spozna, da le-ta izpolnjuje pogoje za članstvo v njihovi organizaciji. V primeru potrditve članstva v OO ZUTS bo posamezniku izdana Modra kartica z navedeno strokovno usposobljenostjo, v primeru zavrnitve pa mu bo izdana Modra kartica brez navedene strokovne usposobljenosti.

V kolikor OO ZUTS pomotoma zavrne elektronsko potrdilo o članstvu posameznika v njihovi organizaciji naj o tem nemudoma obvesti Smučarsko zvezo Slovenije na e-naslov: info@modrakartica.com!

2. na klasični način

Posameznik, ki želi imeti dvojno članstvo lahko prijavnici, ki je ustrezno izpolnjena s strani društva - kluba, ki ni OO ZUTS priloži tudi potrdilo o članstvo v eni izmed OO ZUTS za sezono 2010/2011 oziroma drugo prijavnico, ki mora biti ustrezno izpolnjena (žig in podpis) s strani OO ZUTS. Po prejemu prijavnice in potrdila o članstvu v OO ZUTS oziroma dveh prijavnic bo posamezniku izdana Modra kartica z navedeno strokovno usposobljenostjo.

OPOZORILO:

Posameznika, za katerega je elektronski zahtevek za dvojno članstvo v tekoči sezoni (oddan prek spletne aplikacije MARS) zavrnjen, nikakor ponovno ne vpisujte v spletno aplikacijo MARS! Dvojno članstvo uredite na klasičen način s prijavnico ali potrdilom o članstvu v OO ZUTS!Nazaj na vse novice