Včlanjevanje - prijava za društva - klube

Elektronsko včlanjevanje

MARS

MARS - Aplikacija za elektronsko včlanjevanje ter urejanje podatkov o imetnikih Modre kartice.

Vstop za uporabnike


Sezona 2018/2019 

CENIK 2019/2020 (PDF PDF 866 KB)

Zavarovanje poklicne odgovornosti 2019/2020 (PDF PDF 789 KB)

Dopis društvom - klubom 2019/2020 (PDF PDF 1,16 MB)

Članom društev - klubov 2019/2020 (PDF PDF 1,32 MB)

Navodila za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF 668,82 KB)

Navodila - DOPOLNILA za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF 767,08 KB)

Prosimo, da vstopite v aplikacijo z uporabniškim imenom in geslom, ki smo vam ju dodelili.

Omogočili smo vam podaljšanje članstva za člane vašega društva - kluba, ki so že bili v pretekli sezoni imetniki Modre kartice, ter vpis novega člana za tiste, ki bodo prvič prek vaše organizacije postali člani Smučarske zveze Slovenije, oziroma v preteklis ezoni niso imeli Modre kartice prek vašega društva - kluba.

V primeru ko člana, ki ima novo pridobljeno strokovno usposobljenost, ali pa strokovne usposobljenosti do sedaj na Modri kartici ni imel navedene, prijavljate prek spletne aplikacije MARS, morate kopijo diplome in sliko člana poslati prek klasične (spodaj navedeni naslov Smučarske zveze Slovenije) ali e-pošte (modrakartica@sloski.si). Dokler ne prejmemo vseh potrebnih dokumentov izdelava Modre kartice ni možna.


Prvo pridobivanje FIS kode tekmovalca

Ko posameznik prvikrat pridobiva FIS kodo v določeni smučarski disciplini/panogi, je potrebno ob naročilu FIS kode v spletni aplikaciji MARS, OBVEZNO IZPOLNITI SPODNJI OBRAZEC IN GA POSLATI V PRISTOJNO PANOŽNO PISARNO PRI Smučarski zvezi Slovenije:

Athletes Declaration for an International (FIS) licence (PDF PDF 451,64 KB)


Klasično včlanjevanje

Prijavnica za člane društev - klubov 2019/2020 (PDF PDF 2,11 MB)

Natisnite in izpolnite zgornjo prijavnico za vsakega člana. Prijavnice morajo biti podpisane in žigosane od odgovorne osebe društva - kluba. Prijavnico, ter ostale dokumente (kopijo diplome in sliko) pošljite na naslov:

Smučarska zveza Slovenije
Modra kartica
Podutiška 146
1000 Ljubjana

Članarino nakažite na TRR Smučarske zveze Slovenije (Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana) odprt pri Sberbank:
TRR: SI56 3000 0000 8786 878; namen: članarina Modra kartica; sklic SI00 03120.


Cenik 2019/2020

Vrsta nakupa Cena v EUR

MALA Modra kartica

MALA Modra kartica PAKET PLUS

25,00

   35,00

VELIKA Modra kartica PAKET 55

VELIKA Modra kartica PAKET 55 PLUS 

70,00

 80,00

VELIKA Modra kartica PAKET 65

Velika Modra kartica PAKET 65 PLUS

85,00

 95,00

VELIKA Modra kartica PAKET 105

VELIKA Modra kartica PAKET 105 PLUS

125,00

 135,00

VELIKA Modra kartica PAKET 220

VELIKA Modra kartica PAKET 220 PLUS

220,00

230,00

*FIS koda
34,00
**Duplikat Modre kartice
(v primeru izgube aktualne Modre kartice ali z namenom nadgradnje zavarovalnega paketa ali strokovne usposobljenosti po kriterijih ZUTS)
8,00
*** Zavarovanje poklicne odgovornosti (strokovni kadri)
12,00

 
*
FIS kodo
je mogoče naročiti za tekmovalce Smučarske zveze Slovenije, ki tekmujejo v FIS programu in imajo kateri koli paket velike Modre kartice.

**Pri NADGRADNJI MODRE KARTICE, znotraj posamezne sezone, je potrebno plačati razliko v ceni med želeno in že izdano Modro kartico in strošek izdelave duplikata.

***Zavarovanje poklicne odgovornosti je mogoče naročiti za strokovno usposobljene posameznike, ki na svoji Modri kartici izkazujejo strokovno usposobljenost.

CENIK je veljaven od 20. junija 2019 do 30. junija 2020.

< nazaj na uvodno stran za člane kluba