Včlanjevanje - prijava za društva - klube

Elektronsko včlanjevanje

MARS

MARS - Aplikacija za elektronsko včlanjevanje ter urejanje podatkov o imetnikih Modre kartice.

Vstop za uporabnike


Sezona 2021/2022

CENIK 2021/2022 (PDF PDF 54 KB)

Zavarovanje poklicne odgovornosti 2021/2022 (PDF PDF 269 KB)

Dopis društvom - klubom 2021/2022 (PDF PDF 297 KB)

Članom društev - klubov 2021/2022 (PDF PDF 368 KB)

Navodila za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF 668,82 KB)

Navodila - DOPOLNILA za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF 767,08 KB)

Prosimo, da vstopite v aplikacijo z uporabniškim imenom in geslom, ki smo vam ju dodelili.

Omogočili smo vam podaljšanje članstva za člane vašega društva - kluba, ki so že bili v pretekli sezoni imetniki Modre kartice, ter vpis novega člana za tiste, ki bodo prvič prek vaše organizacije postali člani Smučarske zveze Slovenije, oziroma v preteklis ezoni niso imeli Modre kartice prek vašega društva - kluba.

V primeru ko člana, ki ima novo pridobljeno strokovno usposobljenost, ali pa strokovne usposobljenosti do sedaj na Modri kartici ni imel navedene, prijavljate prek spletne aplikacije MARS, morate kopijo diplome in sliko člana poslati prek klasične (spodaj navedeni naslov Smučarske zveze Slovenije) ali e-pošte (modrakartica@sloski.si). Dokler ne prejmemo vseh potrebnih dokumentov izdelava Modre kartice ni možna.


Prvo pridobivanje FIS kode tekmovalca

Ko posameznik prvikrat pridobiva FIS kodo v določeni smučarski disciplini/panogi, je potrebno ob naročilu FIS kode v spletni aplikaciji MARS, OBVEZNO IZPOLNITI SPODNJI OBRAZEC IN GA POSLATI V PRISTOJNO PANOŽNO PISARNO PRI Smučarski zvezi Slovenije:

Athletes Declaration for an International (FIS) licence (PDF PDF 451,64 KB)


Klasično včlanjevanje

Prijavnica za člane društev - klubov 2021/2022 (PDF PDF 2,10 MB)

Natisnite in izpolnite zgornjo prijavnico za vsakega člana. Prijavnice morajo biti podpisane in žigosane od odgovorne osebe društva - kluba. Prijavnico, ter ostale dokumente (kopijo diplome in sliko) pošljite na naslov:

Smučarska zveza Slovenije
Modra kartica
Podutiška 146
1000 Ljubjana

Članarino nakažite na TRR Smučarske zveze Slovenije (Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana) odprt pri Sberbank:
TRR: SI56 3000 0000 8786 878; namen: članarina Modra kartica; sklic SI00 03122.