Print logo

Velika Modra kartica 10/11

z osnovnim zavarovanjem in zdravstvenim zavarovanjem na potovanjih v tujini z asistenco.

Nasveti ob nezgodi (PDF, 128 KB)

Velika Modra kartica - Paket 55

Vrste zavarovanj, PDF, 82 KB

Cena: 55 EUR

Osnovno zavarovanje

Enako kot mala Modra kartica.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

   
Skupna zavarovalna vsota 15.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 3.500 EUR

Geografsko območje kritja: ves svet.

Veljavnost zavarovalnega kritja: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 1. 10. 2010, in velja do 30. 6. 2011 do 24:00 (dan plačila + 3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (15. 10. 2010) ob 17:00. Zavarovalno jamstvo nastopi v torek (19. 10. 2010) ob 00:00 uri.

Pogoji zavarovanja: Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco Zavarovalnice TRIGLAV PG-zdr-pt/06-11. Ne upošteva se določilo »c« 7. člena splošnih pogojev PG-zdr-pt/06-11. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanjih.

Velika Modra kartica - Paket 65

Vrste zavarovanj, PDF, 82 KB

Cena: 65 EUR

Osnovno zavarovanje

Enako kot mala Modra kartica.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR

Geografsko območje kritja: svet brez ZDA in Kanade.

Veljavnost zavarovalnega kritja: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 1. 10. 2010, in velja do 30. 6. 2011 do 24:00 (dan plačila + 3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (15. 10. 2010) ob 17:00. Zavarovalno jamstvo nastopi v torek (19. 10. 2010) ob 00:00 uri.

Pogoji zavarovanja: Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco Zavarovalnice TRIGLAV PG-zdr-pt/06-11. Ne upošteva se določilo »c« 7. člena splošnih pogojev PG-zdr-pt/06-11. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanjih.

 

Velika Modra kartica - Paket 105

Cena: 105 EUR

Osnovno zavarovanje

Enako kot mala Modra kartica,

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR

Geografsko območje kritja: ves svet.

Veljavnost zavarovalnega kritja: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 1. 10. 2010, in velja do 30. 6. 2011 do 24:00 (dan plačila + 3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (15. 10. 2010) ob 17:00. Zavarovalno jamstvo nastopi v torek (19. 10. 2010) ob 00:00 uri.

Pogoji zavarovanja: Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco Zavarovalnice TRIGLAV PG-zdr-pt/06-11. Ne upošteva se določilo "c" 7. člena splošnih pogojev PG-zdr-pt/06-11. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanji.

 

Nazaj na vrste kartic