Print logo

Predstavitev in vrste kartic za sezono 2020/2021

Modra kartica

Modra kartica je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, ki je zveza smučarskih društev iz Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s smučanjem in z njim povezanimi športi ter usposabljanjem smučarskih kadrov (ZUTS).Vrste in vsebina Modre kartice 2020/2021

 

 • Modra kartica

  • Članstvo v Smučarski zvezi Slovenije
  • Različni paketi Turističnega zavarovanja v paketih VELIKE MODRE KARTICE (paket 55, paket 65, paket 105 in paket 220)
   

 • Modra kartica PLUS
  • Članstvo v Smučarski zvezi Slovenije
  • Članske ugodnosti in popusti
  • Nezgodno zavarovanje
  • Zavarovanje civilne odgovornosti
  • Različni paketi Turističnega zavarovanja v paketih VELIKE MODRE KARTICE (paket 55, paket 65, paket 105 in paket 220)


   

* Nezgodno zavarovanje pri paketih VELIKE Modre kartice paket PLUS vključuje tudi nadomestilo za bolnišnični dan v tujini od 4. dneva dalje. 

Grafična opredelitev vsebine Modre kartice 2020/2021 (PDF PDF 1,06 MB)

Ugodnosti

Pri paketih Modre kartice PLUS so člani deležni ugodnosti in popustov pri nas in pri naših partnerjih, ter imajo sklenjeno Nezgodno zavarovanje in Zavarovanje civilne odgovornosti pri Generali zavarovalnici d.d.. Pri paketih Modre kartice brez paketa PLUS, posamezniki niso deležni ugodnosti in popustov, ki jih nudi SZS in/ali njeni partnerji, kot tudi ne Nezgodnega zavarovanja in Zavarovanja civilne odgovornosti.

Zavarovanje

Imetniki veljavne Modre kartice, ki vsebuje zavarovanje, so v sezoni 2020/2021 zavarovani pri zavarovalnici Generali po pogojih, ki veljajo za posamezen zavarovalni primer. V primeru upravičenega škodnega zahtevka mora imetnik ravnati v skladu z navodili zavarovalnice.

Članstvo in pravice

KLUBSKI ČLAN: fizična oseba, član SZS, ki je svoje članstvo v SZS uredila posredno prek društva –kluba, ki je redni član SZS.

IZREDNI ČLAN: fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo fizičnih oseb v SZS in nimajo možnosti ali se ne želijo včlaniti v društvo.

Za članstvo v SZS se lahko odloči vsaka fizična oseba, ki plača letno članarino Smučarske zveze Slovenije. Član lahko izbira med različnimi vrstami Modre kartice (članske izkaznice SZS), saj vsaka izmed vrst Modre kartice vključuje letno članarino SZS.

Članstvo velja za tekočo sezono in preteče z veljavnostjo kartice.
Veljavnost Modre kartice v sezoni 2020/2021: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2020, in velja do 30. 6. 2021 do 24:00 ure (dan plačila + 3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (10. 7. 2020) ob 17:00. Začetek veljavnosti članstva in zavarovalnega jamstva nastopi v torek (14. 7. 2020) ob 00:00 uri.

Pripadajoče članske pravice in/ali ugodnosti lahko uveljavlja le na Modri kartici navedeni član. Modra kartica ni prenosljiva in velja skupaj z osebnim dokumentom. Zloraba se lahko kaznuje z odvzemom in prenehanjem članstva.

Včlanjevanje članov društev - klubov

Člani društev - klubov, ki so člani Smučarske zveze Slovenije se lahko včlanijo na dva načina:

 • elektronsko včlanjevanje z uporabo spletne aplikacije MARS,
 • včlanjevanje s prijavnico, ki mora biti podpisana in žigosana od odgovorne osebe društva - kluba.

Samo društvom - klubom je namenjena spletna aplikacija MARS (www.modrakartica.com/MARS). Vpis in branje podatkov je omogočeno le z odgovornim osebam z geslom posameznega društva - kluba.

Smučarska zveza Slovenije bo osebne podatke člana uporabljala za namene članskega razmerja in jih ne bo posredovala tretjim osebam, razen partnerjem Modre kartice oziroma pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Podatke bomo uporabljali in shranjevali skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.