Print logo

Pogosta vprašanja

Odtjena mi je bila Modra kartica. Kako pridobim novo Modro kartico?

Na podlagi pisne izjave, ki jo pošljete na naslov: Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@modrakartica.si, vam bomo izdelali duplikat vaše Modre kartice. Cena duplikata je 8,00 EUR. Znesek nakažite na TRR Smučarske zveze Slovenije: SI56 3000 0000 8786 878, namen: duplikat Modre kartice, sklic: SI00 03119.
___________________________________________________________________________

Ali lahko ugodnosti, ki jih nudi Modra kartica, koristi oseba, ki ni navedena na Modri kartici?

Modra kartica je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije. Članske ugodnosti in/ali popuste lahko koristi le na kartici navedeni član, če je imetnik vrtse kartice, ki mu popuste omogoča, osebno ob predložitvi Modre kartice in osebnega dokumenta.
___________________________________________________________________________

Ali je lahko imetnik Modre kartice pravna oseba?

Imetnik Modre kartice Smučarske zveze Slovenije je lahko le posamezna fizična oseba.
___________________________________________________________________________

Kakšna je razlika med Modro kartico in Modro kartico PLUS?

Modra kartica in Modra kartica PLUS se med seboj razlikujeta po ugodnostih in popustih, ter Nezgodnem zavarovanju in Zavarovanju civilne odgovornosti:
Modra kartica posamezniku ne omogoča ugodnosti in popustov pri Smučarski zvezi Slovenije in/ali njenih partnerjih, posameznik z njo ne pridobi Nezgodnega zavarovanja in Zavarovanja civilne odgovornosti.
Modra kartica PLUS posamezniku omogoča koriščenje ugodnosti in popustov pri Smučarski zvezi Slovenije in/ali njenih partnerjih, ter posamznega imetnika zavaruje z Nezgodnim zavarovanjem in Zavarovanjem civilne odgovornosti.
___________________________________________________________________________

Kakšna je razlika med MALO in VELIKO Modro kartico?

Za razliko od male Modre kartice, velika Modra kartica vsebuje tudi izbrani paket Zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco.

___________________________________________________________________________

Imam MALO Modro kartico za sezono 2018/2019, želim pa pridobiti VELIKO Modro kartico za sezono 2018/2019, kako postopam?

Nadgradnja je mogoča kadar koli po izdaji Modre kartice. Vašo željo sporočite po elektronski pošti na e-naslov: info@modrakartica.si. Navedite številko vaše male Modre kartice in osebne podatke. Razliko med ceno male in velike Modre kartice + 8,00 EUR (izdelava nove kartice s poštnino), nakažite na TRR Smučarske zveze Slovenije: SI56 3000 0000 8786 878, namen: nadgradnja Modre kartice, sklic: SI00 03119. V primeru nadgradnje katere koli Modre kartice s paketom PLUS, je nadgradnja mogoča zgolj v višji paket PLUS.
___________________________________________________________________________

Ali Modra kartica iz sezone 2017/2018 velja tudi v sezoni 2018/2019?

Ne, za sezono 2018/2019 boste po prijavi in plačilu članarine po pošti prejeli novo Modro kartico.
___________________________________________________________________________

Pri včlanjevanju/nakupu Modre kartice nisem posredoval e-naslova, spremenjeni pa so tudi drugi osebni podatki (naslov, priimek, telefonska št. ...). Kako vam posredujem nove podatke?

Nove podatke pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@modrakartica.si. Dodali jih bomo v evidenco vaših podatkov.
___________________________________________________________________________

Ali se popusti pri partnerjih seštevajo?

Popusti se pri partnerjih Modre kartice ne seštevajo. Prav tako se članske ugodnosti ne seštevajov času sezonskih razprodaj. Enako pravilo velja za izključevanje drugih popustov, razen kjer ni posebej navedeno drugače.
___________________________________________________________________________

Ali sem z malo Modro kartico zdravstveno zavarovan na potovanjih v tujini? Ali so kriti stroški zdravljenja in nujnega prevoza?

Z malo Modro kartico niste zdravstveno zavarovani na potovanjih v tujini, zato nimate kritja za stroške zdravljenja in nujnega prevoza v tujini.
___________________________________________________________________________

Kaj naj naredim, če imetnik velike Modre kartice zboli ali se poškoduje na potovanju v tujini?

Navodila za ravnanje v primeru nezgode si preberite na TEJ POVEZAVI (PDF PDF 538,34 KB).
___________________________________________________________________________

Kaj je treba storiti ob smrti imetnika Modre kartice?

Ob smrti zavarovanca zaradi nezgode mora upravičenec zavarovanja nezgodno smrt takoj pisno prijaviti zavarovalnici Generali, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana in priskrbeti potrebno dokumentacijo.
___________________________________________________________________________

V katerih primerih imam pravico do odškodnine iz naslova nezgodnega zavarovanja – invalidnost?

Iz naslova nezgodnega zavarovanja se vam izplača invalidnost, kadar ste utrpeli trajne posledice po zavarovalnih pogojih za imetnike Modre kartice PLUS Smučarske zveze Slovenije.
___________________________________________________________________________

Kakšen je postopek prijave invalidnosti?

Če imetniku Modre kartice ostanejo trajne posledice, ki izhajajo iz nezgode po pogojih, ki veljajo za zavarovanje nezgode, ter so opisani v zloženki Modra kartica in na spletni strani www.modrakartica.si, je treba prijaviti nezgodo zavarovalnici Generali, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Podrobna navodila in prijavni obrazec dobite na spletni strani »Zavarovalnica Generali«.
___________________________________________________________________________

Do kdaj je veljalo zavarovanje pri zavarovalnici Wiener Stadtische, če sem imel Modro kartico za sezono 2006/2007?

Zavarovanje z Modro kartico za sezono 2006/2007 pri zavarovalnici Wiener Stadtische je veljalo do 30. 9. 2007.
___________________________________________________________________________

Do kdaj je veljalo zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, če imam Modro kartico za sezono 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 oziroma 2010/2011?

Zavarovanje z Modro kartico za sezono 2007/2008 pri zavarovalnici Triglav velja do 30. 9. 2008, za sezono 2008/2009 do 30. 9. 2009, za sezono 2009/2010 do 30.9.2010, za sezono 2010/2011 pa do 30.6.2011!
___________________________________________________________________________

Do kdaj velja zavarovanje pri zavarovalnici Generali, če imam Modro kartico za sezono 2017/2018?

Zavarovanje z Modro kartico za sezono 2017/2018 pri zavarovalnici Generali je veljalo do 30. 6. 2018!
___________________________________________________________________________

Od kdaj do kdaj velja zavarovanje pri zavarovalnici Generali, če imam Modro kartico za sezono 2018/2019?

Od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila Modre kartice, ki vsebuje zavarovanje, oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot kot ob 00:00 uri 1.7.2018 in velja do 30.6.2019 do 24:00 ure (dan plačila + tri dni). Primer: plačilo se izvede v petek (6. 7. 2018) ob 17:00. Začetek veljavnosti zavarovalnega jamstva nastopi v torek (10.7.2018) ob 00:00 uri.
___________________________________________________________________________

Poškodoval sem se v sezoni 2006/2007, zdravljene pa se je končalo po koncu sezone 2006/2007. Kateri zavarovalnici prijavim nezgodo?

Če imetniku Modre kartice ostanejo trajne posledice, ki izhajajo iz nezgode iz sezone 2006/2007 po pogojih, ki veljajo za zavarovanje nezgode za imetnike Modre kartice za sezono 2006/2007, je treba prijaviti nezgodo zavarovalnici Wiener Städtische, podružnici v Ljubljani, Masarykova 14. Podrobna navodila in prijavni obrazec dobite na spletni strani www.modrakartica.com »Zavarovanje 2006/2007«, »Nasveti ob nezgodi«.
___________________________________________________________________________

V tujini sem koristil paket dodatnega zdravstvenega zavarovanja, po opravljeni storitvi pa sem na dom prejel račun. Kaj naj naredim z računom, ga je potrebno plačati?

Če imetnik velike Modre kartice, kateri je v tujini koristil paket zdravstvenega zavarovanja, po opravljeni storitvi (koriščenju zdravstvenih uslug ali asistence) na dom prejme račun, naj ga nemudoma pošlje na zavarovalnico Generali, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, stroška naj ne poravna sam.
Glede na to, da je na zavarovalnico Generali potrebno poslati originalne dokumente vam svetujemo, da jih predhodno razmnožite in kopije shranite.

___________________________________________________________________________

Kakšna je razlika med člani klubov in zunanjimi člani?

Vsebina Modre kartice je za člane klubov in zunanje člane enaka. Razlika je v načinu prijave in kasneje statusu, ki članom društev – klubov omogoča delovanje v sistemu SZS.
___________________________________________________________________________

POMEMBNO ZA IMETNIKE VELIKE MODRE KARTICE!

Ni dovolj, da v zdravstveni ustanovi osebju, ki vas bo oskrbelo pokažete veliko Modro kartico.

Asistenca vam bo omogočena le, če pokličete asistenčni center Generali Zavarovalnice d.d.

• Stroški prevoza domov so kriti le v primeru, da prevoz organizira Generali Zavarovalnica d.d.. Stroške bodo obračunani neposredno, zato v tujini ne boste imeli dodatnih stroškov.

• Shranite vso potrebno zdravstveno dokumentacijo in original račune za zdravila in zdravstvene storitve.

• Stroške ambulantnega zdravljenja do 500 EUR zavarovanec lahko pokrije sam in klic v asistenčni center ni obvezen. Po vrnitvi domov pri Generali Zavarovalnici d.d. vložite zahtevek za povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja in zdravil.

• Če predvideni stroški zdravljenja presegajo 500 EUR, je potrebno v vsakem primeru kontaktirati Generali Zavarovalnico d.d. Če asistenčne pomoči ne boste uporabili oziroma potrebovali in boste zdravstvene storitve plačali sami, vam svetujemo, da opozorite zdravnike, zobozdravnike in ostale izvajalce storitev, da opremijo račune z imenom in priimkom zavarovane osebe, opisom bolezni in zdravljenja, cenami posameznih storitev, naslovom, žigom in podpisom zdravnika, zdravstvene ustanove, lekarne ter vam izročijo izvide oz. zdravstveno dokumentacijo. S temi dokumenti (izvirniki računov, polica in zdravstvena dokumentacija) bo uveljavljanje povračila stroškov v domovini hitro in enostavno.

Škode iz naslova zdravstvenega zavarovanja prijavite na obrazcu Prijava škode medicinski stroški, (obrazec je na voljo na spletni strani "Zavarovalnica Generali") in priložite naslednjo dokumentacijo:
• izvirnike računov,
• kopijo Modre kartice,
• zdravstveno dokumentacijo.