Print logo

Modra kartica 2020/2021

Članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije (mala Modra kartica) z možnostjo zavarovanja na potovanjih v tujini (paketi VELIKE Modre kartice)

ČASOVNA VELJAVNOST: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila Modre kartice oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 00:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2020 in velja do 30. 06. 2021 do 24:00 ure (dan plačila +3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (10. 7. 2020) ob 17:00 uri. Začetek veljavnosti Modre kartice (članstva in morebitnega zavarovalnega jamstva) nastopi v torek (14. 7. 2020) ob 00:00 uri.

MALA MODRA KARTICA

Članstvo v Smučarski zvezi Slovenije.

Cena: 25,00 EUR

VELIKA MODRA KARTICA

VELIKA MODRA KARTICA vsebuje, poleg vsebine male Modre kartice, tudi Zavarovanje vlomne tatvine smuči in različne pakete Turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco, kateri je opredeljen z vrsto paketa velike Modre kartice.

ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
(enako pri vseh paketih velike Modre kartice)

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Najem smučarske opreme
200 EUR


Predmet zavarovanja: stroški najema nadomestne smučarske opreme v primeru vlomne tatvine le-te v lasti imetnika Modre kartice (smuči ali smučarske deske, vključno s pripadajočimi vezmi in smučarske palice).

Zavarovana nevarnost: vlomna tatvina v dobro zaprt in zaklenjen prostor znotraj masivno grajene zgradbe. O vlomni tatvini govorimo le v primeru, če so vidni znaki vloma in storilec vstopi v omenjene zavarovane prostore na naslednji način:
- vstopi tako, da vdre ali razbije vrata, okna, stene, tla ali strop;
- da vdre v zavarovan prostor s pomočjo orodja.

Časovna veljavnost kritja: od 18ih do 6ih, v času veljavne Modre kartice.

Krajevna veljavnost: v smučarskih središčih po vsem svetu.

Dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem primeru: zavarovalnica povrne stroške za najem smuči ali smučarski deske enake kvalitete v času trajanja največ 14 dni in v skupnem znesku največ 200 EUR. Maksimalna dajatev zavarovalnice v tekočem zavarovalnem letu znaša 200 EUR.

TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO
(različno glede na izbrani paket velike Modre kartice)

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 55

Cena: 70,00 EUR
Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 55 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 15.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 3.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 55: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 65

Cena: 85,00 EUR
Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 65 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 65: ves svet brez ZDA in Kanade. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 105

Cena: 125,00 EUR

Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 105 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 105: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 220

Cena: 220,00 EUR

Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 220 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 200.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 15.000 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 220: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Skupni zavarovalni pogoji Turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco za vse pakete velike Modre kartice:


Zavarovalni pogoji turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco GENERALI: Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini S-ZAS-17. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanjih. Ne upošteva se  določilo (3) 5. člena in določila (1.k, 1.i, 1.m, 1.n, 1.o, 1.p) 10. člena pogojev S-ZAS-17.

Opis zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco::
zdravstvene storitve v tujini:
zavarovalnica povrne dokazane stroške do višine zavarovalne vsote za:
a) ambulantno zdravniško zdravljenje;
b) nujne zobozdravstvene storitve;
c) zdravniško predpisana zdravila;
d) medicinsko nujen transport zdravil in serumov iz najbližjega depoja.
Zavarovalnica jamči tudi za stroške naslednjih storitev:
a) bolnišnično zdravljenje. Bolnišnica v državi potovanja mora biti splošno priznana kot bolnišnica in imeti stalno zdravniško vodstvo. Upošteva se bolnišnica, ki se nahaja v državi potovanja oz. je najbližje dosegljiva;
b) transport v najbližje dosegljivo bolnišnico ter medicinsko nujna premestitev, ki jo organizira zavarovalnica;
c) vrnitev zavarovanca v Slovenijo ali v sosednjo državo (prevozni stroški), če se je potovanje pričelo tam, transport organizira zavarovalnica, in sicer takoj, ko je to medicinsko smiselno in potrebno, z medicinsko adekvatnim transportnim sredstvom, (vključno z ambulantnim letalom);
d) transport potovalne prtljage, ki sta jo pripeljala zavarovanec in spremljajoča oseba;
e) prevoz umrlega v domovino na kraj zavarovančevega pogreba, z izključitvijo stroškov pogreba.

Prevozni stroški so stroški transporta zavarovanca iz tujine v domovino. Stroški prevoza zavarovanca iz kraja nesreče v bolnišnico v tujini oziroma prevoz iz ene v drugo bolnišnico v tujini spadajo v stroške potrebne zdravniške oskrbe in tako niso predmet navedene zavarovalne vsote za prevozne stroške.

Nazaj na vrste kartic