Včlanjevanje - prijava za društva - klube

Elektronsko včlanjevanje

MARS

MARS - Aplikacija za elektronsko včlanjevanje ter urejanje podatkov o imetnikih Modre kartice.

Vstop za uporabnike


Dopis društvom - klubom (PDF PDF)

Clanom drustev - klubov 2016-2017.pdf (PDF PDF)

Navodila za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF)

Navodila - DOPOLNILA za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF)

Prosimo, da vstopite v aplikacijo z novim uporabniškim imenom in geslom, ki smo vam ju dodelili in ju najdete v glavi dopisa poslanega na društvo - klub. Oba podatka skrbno shranite.

Omogočili smo vam podaljšanje članstva za člane vašega društva - kluba, ki so že bili v preteklosti imetniki Modre kartice, ter vpis novega člana za tiste, ki bodo prvič prek vaše organizacije postali člani Smučarske zveze Slovenije.

V primeru ko člana, ki ima novo pridobljeno strokovno usposobljenost, ali pa strokovne usposobljenosti do sedaj na Modri kartici ni imel navedene, prijavljate prek spletne aplikacije MARS, morate kopijo diplome in sliko člana poslati prek klasične (spodaj navedeni naslov Smučarske zveze Slovenije) ali e-pošte (info@modrakartica.si). Dokler ne prejmemo vseh potrebnih dokumentov izdelava Modre kartice ni možna.


Klasično včlanjevanje

Prijavnica za člane društev - klubov 16-17 (PDF PDF)

Athletes Declaration for an International (FIS) licence (PDF PDF)

Natisnite in izpolnite zgornjo prijavnico za vsakega člana. Prijavnice morajo biti podpisane in žigosane od odgovorne osebe društva - kluba. Prijavnico, ter ostale dokumente (kopijo diplome in sliko) pošljite na naslov:

Smučarska zveza Slovenije
Modra kartica
Podutiška 146
1000 Ljubjana

Članarino nakažite na NOV TRR Smučarske zveze Slovenije (Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana) odprt pri Sberbank:
TRR: SI56 3000 0000 8786 878; namen: članarina Modra kartica; sklic SI00 03117.

< nazaj na uvodno stran za člane kluba