Včlanjevanje - prijava za društva - klube

Elektronsko včlanjevanje

MARS

MARS - Aplikacija za elektronsko včlanjevanje ter urejanje podatkov o imetnikih Modre kartice.

Vstop za uporabnike


Sezona 2017/2018

Cenik 2017/2018 (PDF PDF)

Dopis društvom - klubom 2017/2018 (PDF PDF)

Članom društev - klubov 2017/2018.pdf (PDF PDF)

Zavarovanje poklicne odgovornosti 2017/2018 (PDF PDF) 

Navodila za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF)

Navodila - DOPOLNILA za uporabo spletne aplikacije MARS (PDF PDF)

Prosimo, da vstopite v aplikacijo z novim uporabniškim imenom in geslom, ki smo vam ju dodelili in ju najdete v glavi dopisa poslanega na društvo - klub. Oba podatka skrbno shranite.

Omogočili smo vam podaljšanje članstva za člane vašega društva - kluba, ki so že bili v preteklosti imetniki Modre kartice, ter vpis novega člana za tiste, ki bodo prvič prek vaše organizacije postali člani Smučarske zveze Slovenije.

V primeru ko člana, ki ima novo pridobljeno strokovno usposobljenost, ali pa strokovne usposobljenosti do sedaj na Modri kartici ni imel navedene, prijavljate prek spletne aplikacije MARS, morate kopijo diplome in sliko člana poslati prek klasične (spodaj navedeni naslov Smučarske zveze Slovenije) ali e-pošte (info@modrakartica.si). Dokler ne prejmemo vseh potrebnih dokumentov izdelava Modre kartice ni možna.


Prvo pridobivanje FIS kode tekmovalca

Ko posameznik prvikrat pridobiva FIS kodo v določeni smučarski disciplini/panogi, je potrebno ob naročilu FIS kode v spletni aplikaciji MARS, OBVEZNO IZPOLNITI SPODNJI OBRAZEC IN GA POSLATI V PRISTOJNO PANOŽNO PISARNO PRI Smučarski zvezi Slovenije:

Athletes Declaration for an International (FIS) licence (PDF PDF)


Klasično včlanjevanje

Prijavnica za člane društev - klubov 2017/2018 (PDF PDF)

Natisnite in izpolnite zgornjo prijavnico za vsakega člana. Prijavnice morajo biti podpisane in žigosane od odgovorne osebe društva - kluba. Prijavnico, ter ostale dokumente (kopijo diplome in sliko) pošljite na naslov:

Smučarska zveza Slovenije
Modra kartica
Podutiška 146
1000 Ljubjana

Članarino nakažite na NOV TRR Smučarske zveze Slovenije (Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana) odprt pri Sberbank:
TRR: SI56 3000 0000 8786 878; namen: članarina Modra kartica; sklic SI00 03118.


Cenik 2017/2018

Vrsta nakupa Cena v EUR
MALA Modra kartica 25,00
VELIKA Modra kartica PAKET 55 55,00
VELIKA Modra kartica PAKET 65 65,00
VELIKA Modra kartica PAKET 105 105,00
*Zavarovanje poklicne odgovornosti
8,70
**FIS koda
34,00
***Duplikat Modre kartice
(v primeru izgube ali zaradi nadgradnje strokovne usposobljenosti po kriterijih ZUTS)
6,00

*Zavarovanje poklicne odgovornosti je mogoče naročiti za strokovno usposobljene posameznike, ki na svoji Modri kartici izkazujejo strokovno usposobljenost.
**FIS kodo je mogoče naročiti za tekmovalce Smučarske zveze Slovenije, ki tekmujejo v FIS programu in imajo ali kateri koli paket velike Modre kartice.
***Pri NADGRADNJI MODRE KARTICE, znotraj posamezne sezone, je potrebno plačati razliko v ceni med želeno in že izdano Modro kartico in strošek izdelave duplikata.

CENIK je veljaven od 20. junija 2017 do 30. junija 2018.

< nazaj na uvodno stran za člane kluba