Print logo

Predstavitev in vrste kartic za sezono 2017/2018

Modra kartica

Modra kartica je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, ki je zveza smučarskih društev iz Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s smučanjem in z njim povezanimi športi ter usposabljanjem smučarskih kadrov (ZUTS).Vrste Modre kartice

 

 • MALA Modra kartica

   

  Zavarovanje (območje kritja):
  • Nezgode (ves svet)
  • Civilne odgovornosti (ves svet)

  cena:25,00 €

   

 • VELIKA Modra kartica

  Paket 55

  Zavarovanje (območje kritja):
  • Nezgode* (ves svet)
  • Civilne odgovornosti (ves svet)
  • Vlomne tatvine smuči (smučarska središča po vsem svetu)
  • Na potovanjih v tujini z asistenco z zavarovalno vsoto 15.000 € (ves svet)
  cena:55,00 €

   

 • VELIKA Modra kartica

  Paket 65

  Zavarovanje (območje kritja):
  • Nezgode* (ves svet)
  • Civilne odgovornosti (ves svet)
  • Vlomne tatvine smuči (smučarska središča po vsem svetu)
  • Na potovanjih v tujini z asistenco z vsoto 50.000 € (svet brez ZDA in Kanade)
  cena:65,00 €

   

 • VELIKA Modra kartica

  Paket 105

  Zavarovanje (območje kritja):
  • Nezgode* (ves svet)
  • Civilne odgovornosti (ves svet)
  • Vlomne tatvine smuči (smučarska središča po vsem svetu)
  • Na potovanjih v tujini z asistenco z zavarovalno vsoto 50.000 € (ves svet)
  cena:105,00 €

   

* Nezgodno zavarovanje pri paketih VELIKE Modre kartice vključuje tudi nadomestilo za bolnišnični dan v tujini od 4. dneva dalje. 

Natančnejša opredelitev zavarovalnega kritja prek Modre kartice 2017/2018 (PDF PDF, 796 KB)

Ugodnosti:

Pri vseh vrstah Modre kartice so člani poleg zavarovanja deležni enakih ugodnosti in popustov pri naših partnerjih.


Zavarovanje

Imetniki veljavne Modre kartice so v sezoni 2017/2018 zavarovani pri zavarovalnici Generali po pogojih, ki veljajo za posamezen zavarovalni primer. V primeru upravičenega škodnega zahtevka mora imetnik ravnati v skladu z navodili zavarovalnice.

Članstvo in pravice

Imetniki Modre kartice so izredni člani Smučarske zveze Slovenije in lahko koristijo ugodnosti, ki jih nudijo partnerji Modre kartice. Popusti se ne seštevajo z drugimi popusti, ki jih nudijo partnerji Modre kartice.

Redni člani Smučarske zveze Slovenije so društva - klubi.

V izredno članstvo SZS se lahko vključi vsak, ki plača letno članarino Modre kartice Smučarske zveze Slovenije. Član lahko izbira med različnimi vrstami Modre kartice.

Članstvo velja za tekočo sezono in preteče z veljavnostjo kartice.
Veljavnost Modre kartice v sezoni 2017/2018: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2017, in velja do 30. 6. 2018 do 24:00 ure (dan plačila + 3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (7. 7. 2017) ob 17:00. Začetek veljavnosti članstva in zavarovalnega jamstva nastopi v torek (11. 7. 2017) ob 00:00 uri.

Članske pravice in ugodnosti lahko uveljavlja na kartici navedeni član. Modra kartica ni prenosljiva in velja skupaj z osebnim dokumentom. Zloraba se lahko kaznuje z odvzemom in prenehanjem članstva.

Včlanjevanje članov društev - klubov

Člani društev - klubov, ki so člani Smučarske zveze Slovenije se lahko včlanijo na dva načina:

 • elektronsko včlanjevanje z uporabo spletne aplikacije MARS,
 • včlanjevanje s prijavnico, ki mora biti podpisana in žigosana od odgovorne osebe društva - kluba.

Samo društvom - klubom je namenjena spletna aplikacija MARS (www.modrakartica.com/MARS). Vpis in branje podatkov je omogočeno le z odgovornim osebam z geslom posameznega društva - kluba.

Smučarska zveza Slovenije bo osebne podatke člana uporabljala za namene članskega razmerja in jih ne bo posredovala tretjim osebam, razen partnerjem Modre kartice oziroma pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Podatke bo uporabljala in shranjevala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.