Print logo

Mala Modra kartica 10/11

z osnovnim zavarovanjem

Cena: 25 EUR

Navodila za ravnanje v primeru različnih zavarovalnih primerov, PDF, 125 KB

VRSTE ZAVAROVANJ, PDF, 82 KB

Nezgodno zavarovanje

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Zavarovalna vsota za nezgodno smrt 5.000 EUR
Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost 15.000 EUR

Geografsko območje kritja: ves svet.

Veljavnost zavarovalnega kritja nezgodnega zavarovanja:
Kjerkoli - 24 urno jamstvo, z upoštevanjem klavzule i-5, kar pomeni, da zavarovalnica izplača invalidnost, ki presega 5 % po tabeli invalidnosti PG-NE-tinv/10-4 v času veljavnosti Modre kartice.

Pogoji nezgodnega zavarovanja:
Splošni pogoji za zavarovanje oseb Zavarovalnice Triglav PG-NE/10-4; upošteva se tabela za določitev stopnje invalidnosti PG-NE-tinv/10-4, upoštevajoč klavzulo i-5.
Izključeni sta 1. in 4. točka 1. odstavka 8. člena splošnih pogojev PG-NE/10-4.
Člani Smučarske zveze Slovenije so nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih.

Klavzula KL-NE-i5:
Zavarovalnica izplača ustrezni del zavarovalne vsote za invalidnost samo v primeru, če je višina invalidnosti večja od 5%.

Člani Smučarske zveze Slovenije so nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih.

Zavarovanje civilne odgovornosti

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Odgovornost za poškodovanje oseb* 85.000 EUR
Odgovornost za poškodovanje stvari*
20.000 EUR
* Lastna udeležba v primeru  škod je
10% oziroma najmanj 100 EUR

Krita je pravna pomoč zavarovancu!  

Geografsko območje kritja: ves svet.

Veljavnost zavarovalnega kritja:
Zavarovana je odgovornost zasebnika kot športnika smučarja v času veljavnosti Modre kartice.

Zavarovanje civilne odgovornosti zasebnika kot športnika amaterja po navedenih pogojih vključuje sledeče rizike:

Zavarovalnica po 1. členu navedenih pogojev jamči za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, in ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).

Pravna zaščita pomeni:
Varstvo zavarovanca s strani zavarovalnice v smislu pomoči v primeru vložitve civilno-pravnega zahtevka zoper zavarovanca. V konkretnem primeru bi zavarovalnica zavarovancu nudila pravne nasvete, proučila utemeljenost in višino postavljenega zahtevka, v zavarovančevem imenu zavrnila neutemeljen zahtevek, poskušala zadevo rešiti izvensodno ipd.. Pravna zaščita ne vključuje pomoči v primeru sproženih kazenskih postopkov in postopkov v prekrškovnih zadevah zoper zavarovanca.

Pogoji zavarovanja:
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti Zavarovalnice TRIGLAV PG-odg/09-10.


Nazaj na vrste kartic